CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI
HÀ NỘI SÀI GÒN - HASA CORP.

94 Nguyễn Phi Khanh - P.Tân Định - Q.I - TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028.3 829 1972 - Fax: 028.3 820 3288


Email: thietbigiaoduc@hasacorp.vn

Website: www.hasacorp.vn

© 2013 HasA Corporation